Bestellijst

Geen bestellingen

Nieuws

Lezing over "niet aangeboren hersenletsel", NAH

10 november 2022

Dinsdag 8 november sprak Dr . Erik Matser, klinisch neuropsycholoog, voor een geboeid publiek in de bibliotheek Helmond Peel over de filosofie van het ontstaan van leven en bewustzijn en over de kennis van de werking van de hersenen.

Onderwerp was de complexe prikkelverwerking tussen de verschillende hersengebieden dat ons denken en handelen bepaalt en waarin de mens zich onderscheidt van de dierenwereld.
Ook werd kort aangetipt wat de verschijnselen zijn als deze prikkelverwerking wordt verstoord bij mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH).

Lees meer

Verslag rondleiding Walker Evans expositie

07 november 2022

Speciaal voor de Volksuniversiteit was er een rondleiding in Museum Helmond op 4 november jl.
Op een deskundige en enthousiaste manier kregen de deelnemers achtergrondinformatie over indrukwekkende foto’s van het normale dagelijkse leven.Walker Evans is een van de bekendste fotografen van de twintigste eeuw.
Zijn manier van werken is een inspiratiebron voor velen.
In de expositie Walker Evans revisited zien we werk van hedendaagse fotografen die in zijn geest werken.
Afsluitend samen genieten van een kopje koffie met gebak, kortom: een aantrekkelijke middag.

Lees meer

Lezing: Effect klimaatverandering in Brabant, en veelcursussen

01 oktober 2022
Lees meer

Het nieuwe programma staat online en je kunt inschrijven

30 mei 2022

Het programma voor schooljaar 2022-2023 staat op deze website, en je kunt weer inschrijven!

Lees meer

Verslag lezing over archeologie in helmond

15 april 2022

12 april 2022 gaf gemeentelijk archeoloog Theo de Jong een lezing over opgravingen in Helmond uit de Romeinse tijd.
De ongeveer 30 bezoekers waren duidelijk zeer geboeid waren door het onderwerp. De heer De Jong had een goede presentatie die voor de toehoorders een duidelijk overzicht gaf van de opgravingen op verschillende plekken in Helmond. Uit zijn voordracht bleek dat Helmond al vroeg in de Romeinse overheersing verschillende, kleine en grote nederzettingen en begraafplaatsen  kende. Helmond was in die tijd een handelsplaats, met name voor de Romeinse troepen aan het front.

Lees meer

Lezing : 3 kunstvormen gecombineerd

10 maart 2022

Zondagmiddag 6 maart  konden we voor het eerst in lange tijd weer een "fysieke" lezing door laten gaan, het 'Drieluik de Zee" was weer ouderwets druk bezocht!
Marja Reitsma, Bram Noot en Joop de Weger  combineerden hun verschillende disciplines rondom het  begrip 'De Zee'.  
Er werden gedichten voorgedragen, gevolgd dan wel begeleid door een muziekstuk en een presentatie van een passend schilderij, waarvan de indrukken en emoties elkaar versterkten,

Lees meer

VU Helmond weer open!

21 januari 2022

Met ingang van maandag 24 Januari 2022 hervat VU Helmond bijna alle cursussen!
Met in achtneming van alle corona maatregelen gaan lopende cursussen weer door en kunnen nieuwe weer beginnen.

Alle deelnemers aan lopende cursussen worden persoonlijk ingelicht over de voortgang van hun lessen.
De cursussen die komende tijd starten gaan nagenoeg allemaal door onder voorbehoud van voldoende deelnemers.

Lees meer

Corona persconferentie 14 januari 2021

16 januari 2022

Bij iedere persconferentie wachten wij weer gespannen af wat dit voor de VU gaat betekenen.
Voorlopig moeten wij jullie en onszelf nog teleurstellen, wij mogen nog steeds niet open.
Wij houden alle ontwikkelingen scherp in de gaten. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen wij dat zo snel mogelijk communiceren. De lessen die via zoom gegeven worden gaan gewoon door.

Namens het bestuur van de Volksuniversiteit,
Jan van den Heuvel, voorzitter

 

Lees meer

Volksuniversiteit Helmond en actuele tentoonstellingen

15 december 2021

VU Helmond heeft afgelopen tijd aandacht besteed aan actuele tentoonstellingen.

Lees meer

Corona maatregelen per 28 November 2021

28 november 2021

Alle "fysieke" cursussen opgeschort!

Als gevolg van de aanscherping van de coronaregels per 28 November 2021 heeft het bestuur van de Volksuniversiteit besloten alle cursussen, die fysieke aanwezigheid op een van onze cursuslocaties vereisen, "op te schorten" tot ten minste maandag 20 december of zoveel langer als dat dit nodig mocht zijn.
Cursussen die online gegeven kunnen worden, kunnen in overleg tussen docent en cursisten wel doorgaan.

Lees meer

Pagina's