Organisatie

Organisatie
Organogram

De organisatie VU Helmond bestaat uit vrijwilligers met enkele vaste administratieve medewerkers en uiteraard onze belangrijkste groep, de docenten.

BESTUUR

Het bestuur van de Stichting Volksuniversiteit Helmond bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter                 Jan van den Heuvel
Secretaris                 Maarten Brand
Penningmeester      Ton Witlox
Lid                            Maria van Loon
Lid                            Rein Nieland
De bestuursleden zijn onbezoldigde vrijwilligers en vaak tevens lid van een of meer clusters.

VRIJWILLIGERS

Daarnaast is er een groep vrijwilligers, verdeeld over een aantal clusters, die het cursusprogramma samenstellen, docenten vastleggen en meewerken aan alle evenementen die buiten de cursussen om nog georganiseerd worden.

MEDEWERKERS

De vaste medewerkers zijn onze zeer gewaardeerde conciĆ«rge en medewerkers van de administratie. Zij vormen, naast de docenten, het gezicht van de VUH en het  aanspreekpunt voor onze cursisten. Zij zijn ook de verbindende factor tussen alle onderdelen van de VUH en zorgen dat de dagelijkse gang van zaken soepel verloopt.

DOCENTEN

Maar onze belangrijkste medewerkers zijn toch de docenten, een enthousiaste en gedreven groep mensen van wie er velen al jarenlang aan ons zijn verbonden.