Talen

De taalcursussen zijn gericht op praktische taalvaardigheid. Er wordt aandacht besteed aan grammatica, spreek- en luistervaardigheid. Indien je jezelf afvraagt of de cursus past bij jouw kennis, word je geadviseerd hierover contact op te nemen met de betreffende docent. Hiertoe wordt een inschrijfavond speciaal voor de talen gehouden op een vrijdagavond voor aanvang van het cursusjaar (zie evenementen) aanvang 19.00 uur. Op deze avond kun je  met de docenten hierover spreken. Restitutie van het cursusgeld vanwege het niet aansluiten van het lesniveau is niet mogelijk.

De cursussen in vreemde talen zijn onderverdeeld in drie niveaus. Tevens worden verkorte cursussen – op vakantie – aangeboden. Na het 3e jaar bestaat de mogelijkheid om in te stappen in de cursus conversatie.

CONVERSATIECURSUSSEN WORDEN OP VERSCHILLENDE NIVEAUS AANGEBODEN EN ZIJN BEDOELD VOOR CURSISTEN DIE GEVORDERD OF VERGEVORDERD ZIJN EN OVER EEN REDELIJKE SPREEKVAARDIGHEID BESCHIKKEN. ZONDER EEN GOEDE VOORKENNIS IS HET NIET GEWENST OM AAN DEZE CURSUSSEN DEEL TE NEMEN.

Cursisten dienen zelf de boeken aan te schaffen nadat je bericht hebt gekregen dat de cursus doorgang kan vinden.

Europees Referentiekader
De Volksuniversiteit geeft bij al haar talencursussen aan hoe het niveau zich verhoudt ten opzichte van het Europees Referentiekader. Hierdoor is het voor onze cursisten nog makkelijker om zich een oordeel te vormen over het niveau waarop een cursus kan worden gevolgd of welke cursus het beste past bij het eigen kennisniveau. Dankzij deze internationale standaard weet je altijd op welk niveau je een taal volgt. Hieronder zie je een overzicht van de vaardigheden, die per niveau worden aangeleerd.

Basisgebruiker:
Niveau A1
Kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen gericht op de bevrediging van concrete behoeften begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf aan anderen voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar hij/zij woont, mensen die hij/zij kent en dingen die hij/zij bezit. Kan op een simpele wijze reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen.

Niveau A2
Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk). Kan communiceren in simpele en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen. Kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van diverse behoeften beschrijven.

Onafhankelijk gebruiker:
Niveau B1
Kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd. Kan zich redden in de meeste situaties die  kunnen optreden tijdens het reizen in gebieden waar de betreffende taal wordt gesproken. Kan een eenvoudige lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn. Kan een beschrijving geven van ervaringen en kan kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen.

Niveau B2
Kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische Besprekingen in het eigen vakgebied. Kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanning met zich meebrengt. Kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over een breed scala van onderwerpen; kan een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.

Vaardig gebruiker:
Niveau C1
Kan een uitgebreid scala van veeleisende, lange teksten begrijpen en de impliciete betekenis herkennen. Kan zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor  aantoonbaar naar uitdrukkingen te moeten zoeken. Kan flexibel en effectief met taal omgaan ten behoeve van sociale, academische en beroepsmatige doeleinden. Kan een duidelijke, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst over complexe onderwerpen produceren en daarbij gebruikmaken van organisatorische structuren en  verbindingswoorden.

Niveau C2
Kan vrijwel alles wat hij/zij hoort of leest gemakkelijk begrijpen. Kan informatie die afkomstig is van verschillende gesproken en geschreven bronnen samenvatten, argumenten reconstrueren en hiervan samenhangend verslag doen. Kan zichzelf spontaan, vloeiend en precies uitdrukken en kan hierbij fijne nuances in betekenis, zelfs in complexere situaties, onderscheiden.

Nederlands

Wilt u Nederlands leren, en is Nederlands uw tweede taal? Waar u ook vandaan komt, wij kunnen u helpen! In onze lessen ontmoet u ‘de hele wereld’.
Do you want te learn Dutch and is Dutch your second language? Wherever you come from,  we can help you! In our courses you meet ‘the whole world’.

Wij hebben cursussen op elk niveau:
We offer courses at every level:

Nederlands Basis I
Je spreekt nog (bijna) geen Nederlands.
For those who speak hardly any Dutch.

Nederlands Basis II
Je spreekt en verstaat een beetje Nederlands.
The follow-up course of Basic Dutch.

Nederlands Basis plus
Je hebt al een kleine basis.
For those who have already een basic knowledge of Dutch.

Nederlands gevorderd
Je hebt een brede basis. In deze cursussen werken we aan spreken, luisteren, lezen en schrijven.
For those who have an advanced knowledge of Dutch. We work on speaking, listening, reading en writing.

Nederlands conversatie
Je hebt een redelijk/goed niveau, en wilt beter leren spreken.
You have a advanced knowledge of Dutch, and want to  speak the language better.

Voorbereiding op NT2
Je hebt al een goede basis (A2) en je wil je Nederlands verbeteren naar niveau B1, het niveau van staatsexamen 1.
For those who have a good basic  command of the Dutch language (A2) and wish to improve their level to B1, which is the level of “Staatsexamen 1”.

Als je niet goed weet welk niveau je hebt, kun je naar de talen-inschrijfavond komen, ieder jaar ongeveer 2 weken voor aanvang van de cursussen op een vrijdagavond, aanvang 19.00 uur. De docent kan je dan adviseren welke cursus bij je past.
Please come to the registration evening if you don’t know which level you have. Teachers are present to advise you which course suits your  level.

Engels conversatie beginners (niveau A2)

24 × op di 24 sep 2024 18:45 € 283,00

Engels basis 3 (niveau A1)

24 × op di 24 sep 2024 20:30 € 244,00

Engels conversatie 3 (niveau B1+)

24 × op vr 27 sep 2024 09:00 € 283,00

Engels conversatie 3 (niveau B1+)

24 × op vr 27 sep 2024 10:30 € 283,00

Frans 2 (niveau A1 +)

24 × op wo 18 sep 2024 17:00 € 244,00

Frans conversatie 3 (niveau B1)

24 × op wo 18 sep 2024 18:45 € 283,00

Frans 4 (niveau A2+)

24 × op wo 18 sep 2024 20:30 € 244,00

Frans 1 (niveau A1)

24 × op do 26 sep 2024 10:00 € 244,00

Frans 3 (niveau A2)

24 × op do 26 sep 2024 18:45 € 244,00

Frans conversatie 1 (niveau A2)

24 × op do 26 sep 2024 20:30 € 283,00

Hèlemòns

5 × op wo 05 feb 2025 18:45 € 59,50

Italiaans 1 (niveau A1)

24 × op di 24 sep 2024 15:00 € 244,00

Italiaans 3b (niveau A2)

24 × op di 24 sep 2024 18:45 € 244,00

Italiaans 3a (niveau A2)

24 × op di 24 sep 2024 20:30 € 244,00

Italiaans 2 (niveau A1)

24 × op wo 25 sep 2024 15:00 € 244,00

Italiaans conversatie 2 (niveau A2/B1)

24 × op wo 25 sep 2024 18:45 € 283,00

Italiaans 1 (niveau A1)

24 × op wo 25 sep 2024 20:30 € 244,00

Nederlands 2 (basis) -> naar niveau A1+

15 × op ma 23 sep 2024 18:45 € 155,00

Nederlands 1 (basis)

15 × op ma 23 sep 2024 18:45 € 155,00

Nederlands 2 (basis) -> naar niveau A1+

15 × op ma 23 sep 2024 20:30 € 155,00

Nederlands 1 (basis)

15 × op ma 23 sep 2024 20:30 € 155,00

Nederlands 1 (basis)

15 × op wo 25 sep 2024 18:45 € 155,00

Nederlands 2 (basis) -> naar niveau A1+

15 × op wo 25 sep 2024 20:30 € 155,00

Russisch 4 (niveau A2)

24 × op di 24 sep 2024 18:45 € 244,00

Russisch 1 (niveau A1)

24 × op di 24 sep 2024 20:30 € 244,00

Spaans conversatie 4 (niveau B1)

24 × op ma 23 sep 2024 18:45 € 283,00

Spaans 1 (niveau A1)

24 × op ma 23 sep 2024 18:45 € 244,00

Spaans 2 (niveau A1)

24 × op ma 23 sep 2024 20:30 € 244,00

Spaans 2 (niveau A1)

24 × op ma 23 sep 2024 20:30 € 244,00

Spaans 1 (niveau A1)

24 × op di 24 sep 2024 20:30 € 244,00

Spaans 1 (niveau A1)

24 × op za 28 sep 2024 10:00 € 244,00