Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: 006

Supermacht China een bedreiging voor onze waarden?

Supermacht China een bedreiging voor onze waarden?
Cursuscode: 006

In deze lezing vol vuurwerk laten we de opkomst zien van de Chinese draak in haar streven naar wereldmacht. De ontwikkeling van onze onderlinge relatie staat centraal. Het 16+1 initiatief tussen China en de voormalige communistische landen uit Midden- en Oost-Europa komt aan bod, evenals de hernieuwing van Marco Polo’s zijderoute in het Chinese “One belt, One road”-initiatief. Onze (handels)relatie is in gevaar door de problemen bij markttoegang, technologietransfer, diefstal van intellectueel eigendom en namaakgoederen. De onderlinge samenwerking en de intermenselijke dialoog is anders als in het westen. Europa doet pogingen voor verdieping en bijsturing, maar heeft te maken met botsende systemen en ideologieën waaronder een andere kijk op mensenrechten en het nakomen van internationale afspraken.  Hoe gaan we met China om, en Xi’s afwijkende werkelijkheid?

Graag vooraf aanmelden, dit is mogelijk tot daags voor de lezing, 11uur, via E-mail: info@vuhelmond.nl  of Tel.: 0492 532 729

Dinsdag 9 maart 2021
1 lezing van 2 uur aanvangstijd 20:00
Prijs: € 6,00
Dhr. (Walter) Pfeil
20:00 - 22:00
Locatie: Bibliotheek Helmond-Peel (klik hier voor de adresgegevens)
(Walter) Pfeil
(Walter) Pfeil