Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: 006

Lezing 6 - Levenstestament en erfrecht

Lezing 6 - Levenstestament en erfrecht
Cursuscode: 006

Een levenstestament is een notariële akte waarin je iemand aanwijst die jij vertrouwt en een volmacht geeft om jouw financiële en medische zaken te behartigen als er sprake is van wilsonbekwaamheid. Het opstellen van een levens testament kan zinvol  zijn in situaties zoals;  

-Ik merk aan mezelf dat ik niet meer zo scherp ben als vroeger.

-Ik vergeet steeds vaker dingen en maak me dan zorgen hoe het verder moet als ik niet meer in staat ben om dingen zelf te regelen.

-Wie betaalt dan de rekeningen, wie verzorgt mijn administratie.

Notaris mevr. Miranda van den Broek zal ingaan op situaties uit haar praktijk en wat  het betekent als  opname in een verpleegtehuis  aan de orde is zoals;

- Klopt het dat ik mijn vermogen opeet als ik word opgenomen in een verpleegtehuis?

- Wat is de eigen bijdrage en wat moet je dan doen?

Daarnaast wordt aandacht geschonken aan het erfrecht en de erfbelasting. Wat is een testament, wat kan er in geregeld   worden en wanneer is een testament zinvol. Wie zijn erfgenamen als er geen testament is en wat te doen bij een negatieve erfenis. Tot slot wordt er ingegaan op erfbelasting.

Aanmelden kan alleen via de website van de Bibliotheek: www.bibliotheekhelmondpeel.nl

Onderstaande groene knop werkt niet voor lezingen!

Dinsdag 14 maart 2023
1 lezing van 2 uur aanvangstijd 20:00
Prijs: € 7,50
Mw. (Miranda) van den Broek
20:00 - 22:00
Locatie: Bibliotheek Helmond-Peel (klik hier voor de adresgegevens)
(Miranda) van den Broek
(Miranda) van den Broek