Cursusnummer:
006

Lezing 6 - De Klimaatverandering; wat betekent dit voor de natuur en het water in en rond Helmond

Lezing 6 - De Klimaatverandering; wat betekent dit voor de natuur en het water in en rond Helmond

De regio Helmond/De Peel herbergt vele landschappen, met elk hun eigen historie, grondgebruik, landschappelijke inrichting en waterhuishouding. Het landschap van Helmond is sterk bepaald door de Aa en de Zuid-Willemsvaart. De klimaatverandering stelt nieuwe eisen aan de inrichting en het beheer van ons groen en ons water, ook in het Dal van de Aa. Kom en beleef een bijzondere helikoptervlucht over het water in de regio Helmond/De Peel.

Ernest de Groot is ruim 30 jaar in de weer in het Brabantse landschap, zowel ambtelijk, bestuurlijk als maatschappelijk. Momenteel is hij lid van het dagelijks bestuur (tevens loco-dijkgraaf) van waterschap Aa en Maas en lid van het algemeen bestuur van het Brabants Landschap. Verder is hij actief als natuurgids, landschapsbeschermer en landschapsbeheerder in de regio Uden.

Klik hier om in te schrijven, onderstaande groene knop werkt niet voor lezingen! 

Startdatum
Lesvorm