Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: 004

Lezing 4 - Op jacht naar methaanlekken, vanuit de ruimte

Lezing 4 - Op jacht naar methaanlekken, vanuit de ruimte
Cursuscode: 004

Klimaatverandering is een van de grote problemen van onze tijd. Na CO2 is methaan het belangrijkste broeikasgas.
Methaan heeft natuurlijke bronnen, zoals moerassen, maar wordt ook veel door menselijke activiteiten uitgestoten, zoals in de olie/gas industrie, veehouderij en afvalverwerking. Een beperkt aantal methaanlekken is verantwoordelijk voor een groot gedeelte van de totale uitstoot, dus die “super-lekken” als eerste aanpakken, is een goede start. Het vinden van deze lekken was echter tot voor kort lastig, aangezien methaan een onzichtbaar en geurloos gas is. Recente ontwikkelingen in satelliettechnieken zorgen ervoor dat we nu steeds beter in staat zijn om vanuit de ruimte deze lekken op te sporen. Hierbij speelt het Nederlandse TROPOMI instrument een centrale rol. De spreker gaat in op de rol van methaan in het klimaatvraagstuk, de wetenschap achter het begrijpen van methaanuitstoot en de zich razendsnel ontwikkelende jacht op methaanlekken vanuit de ruimte.

Biografie : Na zijn studie technische natuurkunde aan de TU Eindhoven promoveerde Bram Maasakkers in atmosfeeronderzoek aan Harvard University in de Verenigde Staten. Sinds 2018 is hij werkzaam bij SRON Netherlands Institute for Space Research om de uitstoot van methaan en koolmonoxide beter te begrijpen middels het gebruik van satelliet data. Hij leidt daar het dagelijkse werk rondom het opsporen van methaanlekken met satellietinstrumenten.

Aanmelden kan alleen via de website van de Bibliotheek: www.bibliotheekhelmondpeel.nl

Onderstaande groene knop werkt niet voor lezingen!

Dinsdag 17 januari 2023
1 lezing van 2 uur aanvangstijd 20:00
Prijs: € 7,50
Dhr. (Bram) Maasakkers
20:00 - 22:00
Locatie: Bibliotheek Helmond-Peel (klik hier voor de adresgegevens)
(Bram) Maasakkers
(Bram) Maasakkers