Doel

WAT IS DE VOLKSUNIVERSITEIT EN VOOR WIE?

De Stichting Volksuniversiteit Helmond is een niet-commerciële onderwijsinstelling. Zij stimuleert volwassenen vanaf 18 jaar zich te blijven vormen en ontwikkelen buiten het leerplichtonderwijs. Dat gebeurt door het aanbieden van cursussen, workshops, rondleidingen en lezingen. Het programma wordt ieder jaar geactualiseerd en afgestemd op de behoeften van de Helmondse en regionale bevolking. 

De VU Helmond heeft jarenlange ervaring in het geven van educatie. Mensen kunnen kiezen voor een cursus bij de Volksuniversiteit om verder te komen in de maatschappij en in hun loopbaan en/of om het plezier van het leren. Daarbij streven we naar een gezellige sfeer tijdens de lessen. 

De VUH biedt alle mensen, ongeacht hun vooropleiding, de kans om zich te blijven ontwikkelen in kennis en vaardigheden. De activiteiten van de Volksuniversiteit hebben het karakter van algemene vorming. Op verzoek reikt de Volksuniversiteit een getuigschrift uit.