Bestellijst

Geen bestellingen

Op 10 februari 2021 overleed drs. François Swinkels.

vrijdag, 19 februari, 2021

François was vele jaren een enthousiast vrijwilliger binnen de Volksuniversiteit Helmond. Als bestuurslid en clusterlid, en ook als docent zette hij zich altijd onvermoeibaar in voor de VUH.

Zonder zelf ooit voorop te willen staan was hij actief in zijn eigen clusters, vertegenwoordigde hij de clusterleden in het bestuur en was hij de spil in het jaarlijks samenstellen van het nieuwe cursusprogramma.  Waar alle clusters de beste lokalen op de voordeligste tijdstippen wilden voor hun eigen cursussen, sprak François individueel met alle clusterleden en kreeg toch weer alle cursussen netjes verdeeld over de beperkte tijd en lokalen.

Als er mensen nodig waren voor extra activiteiten dan was hij werkelijk altijd de eerste die zich beschikbaar stelde. Bij een open dag, een beurs, de ArtVu evenementen of de jaarlijkse “marktdag” was hij er altijd. Als er opgebouwd, afgebroken of verhuisd moest worden was hij erbij, en op de jaarlijkse Marktdag was het de telescoop van François waar het publiek op af kwam. Cursisten kennen hem van zijn cursussen Sterrenkunde, de lezingen die hij mede organiseerde en de lezingen die hij zelf gaf zoals die over de Ster van Bethlehem.

Niet alleen wij van de VUH waren blij met zijn inzet, zijn grote hobby sterrenkunde kon hij ook uitdragen bij de Jan Paagman sterrenwacht in Asten waar hij tot het allerlaatst actief bestuurslid was.

Ook binnen zijn oude beroep konden ze nog een beroep doen François. Vanwege het docenten tekort bleef hij na zijn officiële pensionering nog jaren actief in het reguliere onderwijs als parttime docent, en vele leerlingen die extra ondersteuning nodig hadden konden altijd bij hem terecht voor bijlessen.

François was het ultieme voorbeeld van een aimabel man, intelligent en reëel, altijd vriendelijk en geduldig, iemand die nooit kwaadsprak over een ander en een man die nooit weigerde als je een beroep op hem deed.

Wij missen hem.