0492 532 729

Nieuwsbrief

Braakse Bosdijk 4, 5703 HZ Helmond, e-mail info@vuhelmond.nl, internet www.vuhelmond.nl, telefoon 0492 532 729.
 
Nieuwsbrief maart 2018
 
In deze nieuwsbrief:
  • Lezing over de geschiedenis van klokken
  • Workshop Zentangle
  • Eerste hulp aan kinderen
  • Italiaans op vakantie
  • Extra cursus BLS/AED
  • Italiaanse film
  • Nieuwe docent Russisch
------------------------------------------------------------------
 
Klokgelui, de geschiedenis van klokken
 
 
Op dinsdag 13 maart geeft dhr. W. van Vlerken een lezing onder de titel 'Klokgelui, de geschiedenis van klokken'. Klokkenliefhebber Willy van Vlerken behandelt in deze lezing het gebruik van luidklokken variërend van Romeinse paardenbellen tot 15de-eeuwse luidklokken. Eeuwenoude klokken communiceren nog steeds met bewoners van stad en platteland. Het klokgelui dat ons oproept om naar de kerk te gaan is daarvan het bekendste voorbeeld. Aan de manier van luiden herkende men vroeger de functie: de brandklok ‘klepte’ en riep de bewoners op om te blussen. De tiend-, doods- en banklokken hadden weer andere functies. Het torenuurwerk geeft met een hamer op de uurklok de tijd aan. En vaak worden de uurslagen vooraf gegaan door melodisch klokkenspel. In de lage landen laten klokken de tijd zingen, stelt Van Vlerken.

De lezing vindt plaats in de Bibliotheek Helmond-Peel, begint om 20.00 uur en de entree bedraagt € 6,00. Om teleurstellingen te voorkomen is inschrijven aanbevolen. Inschrijven is mogelijk tot daags voor de lezing, 11.00 uur. E-mailadres:  info@vuhelmond.nl, telefoon: 0492 532 729.
------------------------------------------------------------------
 
Workshop zentangle
 
 
Op zaterdag 10 maart organiseren we een workshop zentangle. Wat is zentangle? Het woord zen is afkomstig uit het boeddhisme. Zen is een zoektocht naar rust, wijsheid en innerlijke leegte. Tangle is een Engelstalig woord en betekent zoiets als 'in de war' of 'in de knoop'. Beide betekenissen vatten goed samen wat zentangle is: je komt tot rust terwijl je patronen tekent. Zo’n patroon wordt ook wel een ‘tangle’ genoemd. Bij tangle ligt de focus op een beweging per keer. De tekeningen bestaan uit lijnen, stippen, strepen en cirkels. Niets is fout, alles is goed. Belangrijk is dat de patronen meermaals terugkomen in de tekening. Klik HIER voor meer informatie en om in te schrijven.
 
------------------------------------------------------------------
Eerste hulp aan kinderen
 
 
Op donderdag 15 maart start de cursus Eerste hulp aan kinderen. In deze cursus leert u hoe u eerste hulp aan kinderen verleent in afwachting van professionele hulp. U kunt eventuele gezondheidsrisico’s in noodsituaties voorkomen, bijvoorbeeld bij een ongeval. Juist omdat kinderen vaak extra kwetsbaar zijn, komen veel verschillende aspecten aan bod. De module richt zich specifiek op kinderen tot 8 jaar. Er zijn zorgverzekeraars die deze cursus vergoeden (controleer uw polis). Tijdens de eerste les kunt u aangeven of u een certificaat wilt ontvangen (€ 15) of dat u het boekje 'Eerste hulp aan kinderen wilt kopen (€ 21). Klik HIER voor meer informatie en om in te schrijven.
------------------------------------------------------------------
 
Italiaans op vakantie
 
 
Op donderdag 19 april start de cursus Italiaans op vakantie. Deze cursus van acht lessen is bedoeld voor cursisten met weinig of geen kennis van de Italiaanse taal. Met het boek 'Italiaans à la carte' zal iedere cursist snel luister- en spreekvaardigheid opbouwen. De dialogen stellen de cursisten al spoedig in staat om eenvoudige vragen te formuleren en beantwoorden. Daarnaast zal de cursist ook culturele en praktische informatie over Italië krijgen en karakteristieke eigenschappen leren over het land. Klik HIER voor meer informatie en om in te schrijven.
------------------------------------------------------------------
 
Extra cursus BLS/AED
 
 
Omdat de Basiscursus BLS/AED op 10 april volgeboekt is, organiseren we een extra cursus die start op donderdag 17 mei. BLS (basic life support) is de Engelse term voor reanimeren en AED is de afkorting van de automatische externe defibrillator. Hebt u er wel eens bij stilgestaan dat in ons land elk uur twee mensen overlijden aan de gevolgen van een hartinfarct? BLS en AED zijn van levensbelang en niet alleen bij hartstilstand als gevolg van een hartinfarct. De cursus is inclusief cursusboek en diploma van de Nederlandse Hartstichting. Klik HIER voor meer informatie en om in te schrijven.
------------------------------------------------------------------
 
Italiaanse filmavond
 
 
Cari appassionati del film italiano,
 
Op woensdag 11 april organiseren we in de Cacaofabriek weer een Italiaanse filmavond. Alle cursussen Italiaans zijn dan afgelopen, zodat deze datum perfect is voor het afsluiten van het toch altijd intensieve studiejaar. Na overleg hebben wij, docenten Italiaans, gekozen voor de film 'Il colore nascosto delle cose'.

Deze film stond aan het einde van 2017 geprogrammeerd in het Natlab te Eindhoven maar is gelukkig nog niet in de Cacaofabriek vertoond. De regisseur Silvio Soldini, maker van o.a. de films 'Pane e Tulipani' en 'Giorni e Nuvole', heeft twee documentaires over blinden gemaakt. Hierdoor werd hij geïnspireerd om de door ons gekozen fictiefilm te maken, omdat volgens hem de meeste films over blinden overdreven dramatisch zijn. Hij laat in deze romantische komedie mensen en werelden botsen op trefzekere wijze.
 
Als jullie zin hebben om deze altijd zeer gezellige filmavond bij te wonen, laat ons dat zo snel mogelijk weten op mailadres info@vuhelmond.nl. Telefoneren is ook mogelijk, telefoonnummer 0492 532729, tijdens openingsuren van het kantoor van de Volksuniversiteit. Hopelijk zal de zaal weer net zo gevuld zijn als de afgelopen jaren.

Cordiali saluti,
Alessandra Vogels, Peter van Aerle, Ineke van Boeckel
------------------------------------------------------------------
 
Nieuwe docent Russisch
 
 
Mag ik me even voorstellen,
Ik ben Dirk Flinterman. In september ga ik een beginnerscursus Russisch geven aan de Volksuniversiteit Helmond. Hieronder volgt een korte schets van mijn loopbaan, waarin ik beschrijf hoe ik uiteindelijk bij de Russische taal uitkwam. Na mijn studie Engels aan de universiteit van Leiden heb ik bij Philips in Eindhoven als talendocent gewerkt. Ik gaf daar Engelse lessen aan Philips werknemers en Nederlands aan 'expats'. Na een jaar of vijf ging ik werken bij Teleac als producent van talencursussen op tv. Daarna ben ik weer teruggegaan naar Eindhoven om daar aan het Lorentz Casimir Lyceum Engels te gaan geven.

Tijdens die jaren als docent Engels ben ik Spaanse cursussen gaan volgen, ondermeer bij de Volksuniversiteit Eindhoven en de Associacion Ibero-Americana. Ik was daar zo fanatiek in dat ik na verloop van tijd zelf cursussen Spaans voor beginners (volwassenen) ging geven en voor mijn leerlingen schoolreizen naar Barcelona ging organiseren.Een jaar nadat ik definitief ophield met lesgeven op de middelbare school heb ik een grote reis door Rusland gemaakt: Moskou, per Siberië-expres naar Irkoetsk en het Baikal-meer, terug naar Moskou en weer per trein naar Wit-Rusland. Om meer van deze reis te kunnen genieten vond ik dat ik een cursus Russisch moest gaan volgen. Dat deed ik op de Volksuniversiteit Eindhoven. Dat beviel me zo goed dat ik alle jaren doorlopen heb. Tegelijkertijd volgde ik privélessen bij een Russische docente. Zij bemerkte mijn enthousiasme voor deze taal en raadde mij aan om mij verder te bekwamen bij het Instituut voor Tolken en Vertalers in Utrecht. In vijf jaar rondde ik deze studie af en werd ik beëdigd als vertaler Russisch. Gedurende deze periode was ik ook actief met het organiseren van groepsreizen naar Sint Petersburg, deed ik vertaalwerk en gaf ik les.

Russisch leren is een boeiende ervaring! Dat komt doordat het voor Nederlanders geen gemakkelijke taal is. Maar als je merkt dat het begrip en en de vaardigheid toenemen dan is de beloning groot. Een van de drijfveren om deze cursus te geven is mijn wens om mensen kennis te laten maken met een andere cultuur en een enorm taalgebied. Het klinkt wat hoogdravend, maar ik ben ervan overtuigd dat de kennis van elkaars cultuur en taal het wederzijds begrip vergroot. En dat kan alleen maar goed zijn. Zeker in de wereld van nu waarin de spanningen alleen maar toenemen.
------------------------------------------------------------------
 
Volg ons op      
------------------------------------------------------------------
 
Mist u een bepaalde cursus of workshop in ons programma? Laat het ons weten. Mail uw idee naar info@vuhelmond.nl of bel naar telefoonnummer 0492 532 729.